Výroba panelov prebieha v hale na montážnom stole, ktorý musí byť zhotovený tak, aby sa dalo dostať k panelu z oboch strán.

Vopred pripravený a narezaný materiál sa poukladá na stôl podľa výkresovej dokumentácie a spája sa spojovacím materiálom (vlnky, klince, vruty). Hotový raster sa oplášti najprv z vonkajšej strany buď OSB doskami, alebo drevovláknitou doskou v závislosti od toho či sa jedná o difúzne uzavretý, alebo otvorený systém. Potom sa panel prevráti za pomocou stolov alebo halovým žeriavom. Po prevrátení sa panel  izoluje minerálnou izoláciou a následne sa pripevní parozábrana, alebo OSB dosky, tiež v závislosti od toho o aký systém sa jedná. Posledná fáza je montáž sadrokartónu. Po zhotovení panelu sa panel ustavý do zásobníka a osadia sa okná a dvere.

Dokončené panely pre drevostavbu sa pri expedícií skladajú na nákladné autá tak, aby ich usporiadanie korešpondovalo s následným postupom stavby drevostavby. Na tvare miesta panely ukladáme na základovú platňu pomocou ťažkej techniky (žeriav). Kotvenie panelov obvodových stien sa prevádza najskôr v rohoch, kde sú steny spojené a to v miestach na to určených a následne kovovými uholníkmi o základovú platňu. To isté platí aj pre priečky. Ďalej sa osadí strop a v závislosti od typu domu buď ďalšie poschodie, alebo priamo strecha.

  • Sendvičový systém vzor
    Sendvičový systém