Stĺpikový systém (two by four) vznikol na konci 19. Storočia a postupne bol rozšírený do Európy a Austrálie. Hlavným dôvodom vzniku systému a jeho rýchleho rozvoja bola automatizácia výroby klincov, ktorá sa do tej doby vyrábala ručným kovaním. Prudký cenový pokles týchto spojovacích materiálov znamenal masívny nárast jeho používania.

Jedná sa o rámový spôsob výstavby, kde boli pôvodne používané stĺpiky o prierezu 2×4 palce (two by four), čo v metrických jednotkách znamená rozmerom približne 50×100 mm. V dnešnej dobe sú však tieto rozmery stĺpikov drevostavieb ovplyvnené hlavne tepelno-technickými a statickými požiadavkami.

Celá výstavba drevostavby systémom two by four sa odohráva priamo na základovej platni. Podľa aktuálnej potreby je navážaný materiál, ktorý sa čo najrýchlejšie spracuje. Na základovú platňu sú položené vrstvy hydroizolácie. Drevený materiál, hlavne spodné pásnice obvodových stien a priečok sú naimpregnované, ktoré sa ukotvia do základovej platne podľa výkresovej dokumentácie. K týmto pásniciam sa pomocou spojovacích materiálov ukotvujú stĺpiky, taktiež podľa dokumentácie a na stĺpiky sa namontuje zvrchu vrchná pásnica. Celý takýto rám sa nakoniec oplášťuje zvonka buď OSB doskami alebo drevovláknitou doskou, podľa toho či sa jedná o difúzne uzavretý alebo otvorený systém. Na hornú pásnicu sa buď ukladajú stropné nosníky alebo priamo strešné nosníky. Závisí to od typu drevodomu.

  • Stĺpikový systém vzor
    Stĺpikový systém